WERKWIJZE

Een dieetbehandeling bestaat uit meerdere consulten. Elk consult bestaat uit directe- en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd waarbij ik daadwerkelijk met u in gesprek ben. Indirecte tijd is de tijd die ik nodig heb om alles te berekenen, uit te werken en te rapporteren naar de verwijzer.

Eerste consult
Tijdens het eerste consult maken we kennis en kijken we samen met welke vraag u naar mij toe bent gekomen. Ik verzamel informatie over uw eet- en leefgewoonten, beweegpatroon, klachten, dieetgeschiedenis, medische voorgeschiedenis,  persoonlijke situatie etc. Samen stellen we een doel op voor de dieetbehandeling.

Het is handig als u de volgende documenten mee kunt nemen naar het eerste consult:

Adviesconsult
Aan de hand van bovenstaande gegevens stel ik een individueel advies en dieetbehandelplan op, waarmee u aan de slag kunt.


Vervolgconsulten
Tijdens de vervolgconsulten bespreken we hoe alles is verlopen. We gaan dieper in op wat goed ging en op de lastige situaties. Daarnaast kunt u vragen stellen. We kijken hoe we verder gaan en wat nodig is om uw doelen te bereiken.

Huisbezoek

Bent u niet in staat om naar mij toe te komen? Dan kom ik graag bij u thuis langs. Hier worden soms extra kosten voor in rekening gebracht. Deze worden mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. U heeft hiervoor een verwijzing van uw arts nodig met het verzoek tot huisbezoek.
Telefonisch consult

Heeft u weinig tijd, bent u vaak onderweg of woont u niet in de buurt van de praktijklocaties? Dan kunt u kiezen voor een telefonisch consult. Bij deze vorm van dieetbehandeling ga ik hetzelfde te werk, alleen dan vanaf een afstand.