Eerste consult
Tijdens het eerste consult maken we kennis en kijken we samen met welke vraag u naar mij toe bent gekomen. Ik verzamel informatie over uw eet- en leefgewoonten, beweegpatroon, klachten, dieetgeschiedenis, medische voorgeschiedenis,  persoonlijke situatie etc. Samen stellen we een doel op voor de dieetbehandeling.

Aan de hand van deze gegevens stel ik een individueel advies en dieetbehandelplan op, waarmee u aan de slag kunt. 

Het eerste consult bestaat uit directe- en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd waarbij ik daadwerkelijk met u in gesprek ben. Indirecte tijd is de tijd die ik nodig heb om alles te berekenen en het schrijven van een dieetadvies. 

Het is handig als u de volgende documenten mee kunt nemen naar het eerste consult:

  • Identiteitsbewijs
  • Zorgverzekeringspas
  • Eventuele verwijsbrief


Vervolgconsulten

Tijdens de vervolgconsulten bespreken we hoe alles is verlopen. We gaan dieper in op wat goed ging en op de lastige situaties. Daarnaast kunt u vragen stellen. We kijken hoe we verder gaan en wat nodig is om uw doelen te bereiken.

Huisbezoek
Bent u niet in staat om naar mij toe te komen? Dan kom ik graag bij u thuis langs. Hier worden wel extra kosten voor in rekening gebracht. Deze worden mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. U heeft hiervoor een verwijzing van uw arts nodig met het verzoek tot huisbezoek.

Online consult
Heeft u weinig tijd, bent u veel onderweg of woont u niet in de buurt van de praktijklocaties? Dan kunt u kiezen voor een consult via Skype, e-mail of telefoon. Bij deze vormen van dieetbehandeling ga ik hetzelfde te werk, alleen dan van een afstand.