VERGOEDINGEN / TARIEVEN

Vergoedingen
In 2020 wordt dieetadvisering voor
3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit het basispakket. Dit zijn ongeveer 4-5 consulten. Houd er rekening mee dat dit bedrag van uw eigen bijdrage / eigen risico afgaat. Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van het eigen risico. Zij krijgen altijd 3 uur dieetadvisering per jaar vergoed. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u meer uren dieetadvisering vergoed. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of kijk op: vergoeding aanvullende zorgverzekering.


Diëtist KARLIJN heeft contracten met alle bekende zorgverzekeraars


Ketenzorg
Indien u in behandeling bent bij uw huisarts of praktijkondersteuner voor diabetes, COPD of hart- en vaatziekten heeft u recht op een vergoeding voor dieetadvisering vanuit de ketenzorg. Deze vergoeding gaat niet af van het eigen risico. Informeer hiervoor bij uw huisarts of praktijkondersteuner.


Directe toegankelijkheid diëtist (DTD)

De diëtist is vrij toegankelijk. Dit betekent dat u ook zonder verwijzing van uw arts een afspraak kunt maken. Toch is het verstandig om een verwijsbrief te halen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dieetbehandeling namelijk alleen wanneer u een verwijsbrief heeft.


Tarieven

Eerste consult60 + 30* minuten€90,-
Vervolgconsult20 +10* minuten€30,-
Vervolgconsult lang30 + 15* minuten€45,-
Vervolgconsult kort10 + 5* minuten€15,-
Skype consultper 15 minuten€15,-
Telefonisch consultper 15 minuten€15,-
E-mail consultper e-mail€10,-
Voorlichtingop aanvraagop aanvraag

*Indirecte tijd = de tijd die ik nodig heb om alles te berekenen en uit te werken en te rapporteren naar de verwijzer.

Kunt u onverhoopt niet naar een afspraak komen? Laat dit dan 24 uur voor de afspraak telefonisch aan mij weten. Indien u zich niet afmeld, ben ik genoodzaakt de kosten geheel bij u in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.